Procesoptimering med LEAN

Procesoptimering med LEAN som skaber værdi for din virksomhed

LEAN er et godt værktøj til at optimere ens processer med. Brugen af LEAN gør det muligt at opnå værdi-optimeringer og hurtigere levering af et funktionelt produkt. Der skal selvfølge ske en konkret vurdering af den enkelte opgave.

Hvordan LEAN og de forskellige underliggende værktøjer kan komme i spil, afhænger af opgavens type, samt de optimeringsmuligheder, som nye og innovative arbejdsmetoder kan fremhæve.

Som det kan aflæse i dette billede, er der meget stor forskel på LEAN metoden og den traditionel metode.

Et godt første trin i sin LEAN-proces er at udarbejde en SMART-målsætning.

Som kan ses her i punkt form:
Specifikke – Hvad er det helt nøjagtig.
Målbare – Det skal kunne måles.
Accepterede – Enighed om at dette er det vi gør.
Realistiske – Det skal også være muligt både teknisk og økonomisk. Tidsbestemte – Der skal sættes en startdato og slutdato. Derefter kan man starte med at kigge på den nuværende metode og notere arbejdsmetoden. Dette fører så til udarbejdelsen af, en værdistrøms-analyse med tidsforbruget på den udført opgave og ventetiden mellem processerne. – men rejsen slutter langt fra her! Tag kontakt til mig i dag for et gratis indledende møde om dine procesoptimering udfordringer.

Transparente aftaler

En aftale mellem HAS-Design og jer er udformet let forståeligt og transparent.

Fleksibel

Kontorplads hos jer så jeg er til stede mens projektet finder sted. Ellers har jeg selv kontorplads.

Dialog og tydelig kommunikation

Under hele projektforløbet, sørger jeg for at der er klar dialog, så I altid er opdateret om jeres projekt.

Kontakt mig