LEAN og Procesoptimering [Business Case]

Business case om at bruge LEAN

Projektledelse-Udvikling - Mekanisk-konstruktion- has-design- Vorbasse-Procesoptimering-LEAN

Som det kan aflæse i dette billede, er der meget stor forskel på LEAN metoden og den traditionel metode. Den traditionel metode blive tit opfatte som brand slukning eller her og nu løsninger. Dette kan for så vidt også være der rigtig tilgang. Men ikke hvis det samme problem kommer igen og igen, så blive man nød til at kigge mere i dybden på hvad sker der lige her. Eller hvis det er fordi man vil ændre på noget strukturelt, så kommer man nem til kort med den traditionel metode. Lena er jo en løbende proces som man ikke så rigtig bliver færdig med. For alt forandring skal vedligeholdes med gentagelse

Her kan du se et eksempel en optimerings opgave udført ved brug af LEAN

Noget af det først som skal gøres er udarbejdelse af SMART mål. Som man kan se her i punktform:

  • S – Specifikke – Hvad er det helt nøjagtig
  • M – Målbare – Det skal kunne måles
  • A – Accepterede – Enighed om at dette er det vi gør
  • R – Realistiske – Det skal også være muligt både teknisk og økonomisk
  • T – Tidsbestemte – Der skal sættes en startdato og slutdato.


Derefter kan man starte med at kigge på den nuværende metode og noter ned hvordan gør vi i dag. Dette fører så til udarbejdelse af, en værdistrøms analyse med tidsforbruget på den udført opgave og ventetiden.

Procesoptimering-LEAN-Projektledelse-Udvikling - Mekanisk-konstruktion- has-design- Vorbasse

Projektplanen er udarbejdet efter at der er fortaget nogle analyser omkring hvordan gør vi nu.

Projektledelse- Mekanisk-konstruktion- has-design -Vorbasse-Procesoptimering-LEAN

Værdien af den case jeg har gennemført, gav et overskud på 189.000 kr. i brutto besparelse/ År. Det må da sige at hver i orden, for de kommer jo år efter år under de rigtig forudsætninger.

– men rejsen slutter langt fra her, tag kontakt til mig i dag, for et indledende gratis møde om jeres procesoptimering udfordringer.

Procesoptimering med lean: De 5 LEAN NINJA Tricks

Hvilke metoder til procesoptimering giver Lean-metoden mulighed for?

Lean-metoden giver en række metoder til procesoptimering, som kan være meget effektive for virksomheder. Her er nogle af de mest anvendte metoder: Lad os kalde dem for de 5 LEAN NINJA Tricks.

Værdistrømsanalyse

Dette er en metode, der fokuserer på at kortlægge og forbedre værdistrømmen i en virksomhed. Ved at analysere og identificere unødvendige trin og spild i processen kan virksomheden reducere ventetider, forbedre kvaliteten og øge effektiviteten. Hvis du tegner hvert skridt op der bliver taget, vil det nærmest ligne en gang spaghetti. Så værdistrømsanalysen handler om at tracke fodspor og få renset ud i overflødige skridt.

5S-metoden

Denne metode handler om at skabe et organiseret og rent arbejdsmiljø. Ved at implementere 5S (sortér, systematisér, skinnende rent, standardiser og selvdisciplin) kan man reducere spildtid og forbedre produktiviteten. Metoden hjælper med at skabe en mere struktureret og effektiv arbejdsplads. Et Ninja-trick er at ryde sit skrivebord, sin arbejdsstation efter hver arbejdsdag.

Kaizen

Kaizen er en kontinuerlig forbedringsproces, hvor alle medarbejdere deltager. Metoden fokuserer på at løse små problemer og implementere forbedringer dagligt. Ved at inddrage alle medarbejdere i forbedringsprocessen, opnår virksomheden en kultur, hvor alle er engagerede i at finde løsninger og optimere processer. Med andre ord løs ikke i morgen, hvad du kan løse i dag med små skridt ad gangen.

Poka-Yoke

Denne metode handler om at designe processer og systemer, der forhindrer fejl. Ved at implementere fejlsikre mekanismer kan virksomheden minimere risikoen for fejl og spildtid. Det kan eksempelvis være ved at indføre automatiserede kontrolsystemer eller bruge fysiske hjælpemidler, der guider medarbejderne mod korrekt udførelse af opgaverne. En form for nudging. Nudging er en metode til at får mennesker til at ændre adfærd uden tvang og påbud. Der designes nogle forhold, som guider os mennesker i en fordelagtig retning. Det er ren Poka-Yoke-NINJA.

Just-in-Time (JIT)

JIT er en metode, der fokuserer på at reducere lagerbeholdninger og minimere ventetider. Ved at producere varer og leverancer præcist til det tidspunkt, hvor de skal bruges, kan virksomheden spare penge og ressourcer. JIT-metoden hjælper med at optimere flowet af materialer og sikrer, at der er en balance mellem udbud og efterspørgsel.

Værdien for dig ved at anvende LEAN

Ved dit samarbejde med HAS-DESIGN får du en samarbejdspartner med stærke teoretiske og praktiske erfaringer i arbejdet med procesoptimering.

Det var de 5 LEAN NINJA TRICKS + LEAN  som du her er blevet præsenteret for. Det er også nogle af de processer og arbejdsgange, som jeg anvender i mit arbejde som mekanisk konstruktør i fokus på LEAN.

Vil du høre mere om hvad LEAN kan gøre i din hverdag?

Så tag fat i HAS-DESIGN v/Henrik Simonsen

 

tlf. 29634779

mail: [email protected]

Transparente aftaler

En aftale mellem HAS-Design og jer er udformet let forståeligt og transparent.

Fleksibel

Kontorplads hos jer så jeg er til stede mens projektet finder sted. Ellers har jeg selv kontorplads.

Dialog og tydelig kommunikation

Under hele projektforløbet, sørger jeg for at der er klar dialog, så I altid er opdateret om jeres projekt.

Kontakt mig