LEAN og Procesoptimering [Business Case]

Business case om at bruge LEAN

Projektledelse-Udvikling - Mekanisk-konstruktion- has-design- Vorbasse-Procesoptimering-LEAN

Som det kan aflæse i dette billede, er der meget stor forskel på LEAN metoden og den traditionel metode. Den traditionel metode blive tit opfatte som brand slukning eller her og nu løsninger. Dette kan for så vidt også være der rigtig tilgang. Men ikke hvis det samme problem kommer igen og igen, så blive man nød til at kigge mere i dybden på hvad sker der lige her. Eller hvis det er fordi man vil ændre på noget strukturelt, så kommer man nem til kort med den traditionel metode. Lena er jo en løbende proces som man ikke så rigtig bliver færdig med. For alt forandring skal vedligeholdes med gentagelse

Her kan du se et eksempel en optimerings opgave udført ved brug af LEAN

Noget af det først som skal gøres er udarbejdelse af SMART mål. Som man kan se her i punktform:

  • S – Specifikke – Hvad er det helt nøjagtig
  • M – Målbare – Det skal kunne måles
  • A – Accepterede – Enighed om at dette er det vi gør
  • R – Realistiske – Det skal også være muligt både teknisk og økonomisk
  • T – Tidsbestemte – Der skal sættes en startdato og slutdato.


Derefter kan man starte med at kigge på den nuværende metode og noter ned hvordan gør vi i dag. Dette fører så til udarbejdelse af, en værdistrøms analyse med tidsforbruget på den udført opgave og ventetiden.

Procesoptimering-LEAN-Projektledelse-Udvikling - Mekanisk-konstruktion- has-design- Vorbasse

Projektplanen er udarbejdet efter at der er fortaget nogle analyser omkring hvordan gør vi nu.

Projektledelse- Mekanisk-konstruktion- has-design -Vorbasse-Procesoptimering-LEAN

Værdien af den case jeg har gennemført, gav et overskud på 189.000 kr. i brutto besparelse/ År. Det må da sige at hver i orden, for de kommer jo år efter år under de rigtig forudsætninger.

– men rejsen slutter langt fra her, tag kontakt til mig i dag, for et indledende gratis møde om jeres procesoptimering udfordringer.

Transparente aftaler

En aftale mellem HAS-Design og jer er udformet let forståeligt og transparent.

Fleksibel

Kontorplads hos jer så jeg er til stede mens projektet finder sted. Ellers har jeg selv kontorplads.

Dialog og tydelig kommunikation

Under hele projektforløbet, sørger jeg for at der er klar dialog, så I altid er opdateret om jeres projekt.

Kontakt mig