Produktudvikling

Produktudvikling af mekaniske konstruktioner til industrien

Disse 4 processer indgår typisk ved en udviklingsopgave:

  • Design
  • Konstruktion
  • Produktudvikling
  • Produktion

I tilgang til produktudvikling kombinere jeg det kreative med dine ide og samme med de tekniske metoder som du kender, uden at I skal opdatere jeres produktionsmetoder. Det gør vi for at skabe et godt produkt, der stemmer overens med kravspecifikationen og idéudviklingen som jeg har foretaget sammen med jer.

Projektledelse-Udvikling - Mekanisk-konstruktion- has-design

Ved hjælp af værktøjer som SMART-målsætningen sørger vi for at vi sammen har et overblik over produktudviklingsfaserne. Derved sikre vi os at alle har samme forståelse af opgave.

SMART-målsætning er:

Specifikke – Hvad er det helt nøjagtig
Målbare – Det skal kunne måles
Accepterede – Enighed om at dette er det vi gør
Realistiske – Det skal også være muligt både teknisk og økonomisk
Tidsbestemte – Der skal sættes en slutdato.

Jeres ideer kan komme fra salg eller jeres kunder som kommer med en ide som de synes er god.

Fældes for dem alle er at de kan se værdien i netop jeres produkt.

Lad os tage en snak om dine produktudviklings muligheder.

Transparente aftaler

En aftale mellem HAS-Design og jer er udformet let forståeligt og transparent.

Fleksibel

Kontorplads hos jer så jeg er til stede mens projektet finder sted. Ellers har jeg selv kontorplads.

Dialog og tydelig kommunikation

Under hele projektforløbet, sørger jeg for at der er klar dialog, så I altid er opdateret om jeres projekt.

Kontakt mig