Projektledelse [Business Case]

Projektledelse bedste praksis for industrien eksempler

Det kan umiddelbart lyde nemt, men det er det bestemt ikke. Der er nemlig mange faktorer der påvirker resultatet hele tiden. I den ideelle verden, hvor forandringer ikke er et problem, ville projektledelse ganske rigtig være nemt.

Business case hvor jeg har brugt nogle forskellige værktøjer. Her vil jeg forsøge på at synliggør de forskellige problemstilling, der kan komme under et projekt.

Problemstilling

Projekt vedrørende opdatering af produktionsgrundlaget så man derved sikrer en ensartethed, i produktionen og minimere interne -og eksterne fejl fra underleverandør. Projekt gennemføres af R&D som en del af deres daglige arbejde. Under projektet skal der, indsamles oplysninger fra eksisterende produktionsmedarbejder, som har eget produktionsgrundlag til at ligge hos dem. Dette sker under revision af de forskellige maskintyper. For at løse disse problemstillinger blev det beslutte, at undersøge om vi kunne bruge den software vi allerede havde i huset. Det viste sig, at det ikke kunne lade sig gøre, så derfor skulle der fortages en undersøgelse af forskellige muligheder ud fra den tilgængelige information.

Her ses målbeskrivelse for projektet samt de ønskede mål.

Procesoptimering-LEAN-Projektledelse-HAS-DESIGN

Som det kan aflæses, er der nogle gevinster der kommer efter indførelse.

  • Tegninger
  • Færre fejl
  • Korter produktionstid
  • 3D modeller

Alle, de her ting kommer jo ikke bare så lige ud af ingen ting. Men de kommer ved en åben og ærlige dialog omkring:

  • Hvad vil vi
  • Hvordan vil vi det

Derved kommer de bedst ideer og input fra alle som deltager frem.

Her er et eksempel på en Risikoanalyse.

Procesoptimering-LEAN-Projektledelse- Mekanisk-konstruktion- has-design -Vorbasse-Udvikling

Risikoanalyse er rigtig god til at synliggøre hvor de størst farer er i et projekt, hvor de største risici er og hvordan de håndteres bedst. Så undgår man at blive overrasket når det ske, for noget vil kommer til at ske, så er man forbedret på det.

Resultat:

Det samlet resultat af projektet blev at der kommer revisionsstyring på alle tegninger både standart og enkelt styks produktion. Samt at alle tegninger og vare nummerer har samme nummer, som en yderligere gevinst så bliver alle tegninger og skærefiler vedhæftet varenummer og opdater om natter ved ændring på tegninger dette er en automatiske proces. Derved kommer der ikke så mange fejl indkøb og fejl produktion.

Der er jo en tommelfingerregel som siger at en fejl koster 3 gang kostpris. Alt efter hvor hen i processen men finde fejlen.

Alt i alt et super godt projekt som gav værdi på bundlinjen.

Hvad handler det om, det her projektledelse?
Det handler om at bevæge sig fra A til B så B bliver det nye A

Lad os tage en snak om dit projekt.

Transparente aftaler

En aftale mellem HAS-Design og jer er udformet let forståeligt og transparent.

Fleksibel

Kontorplads hos jer så jeg er til stede mens projektet finder sted. Ellers har jeg selv kontorplads.

Dialog og tydelig kommunikation

Under hele projektforløbet, sørger jeg for at der er klar dialog, så I altid er opdateret om jeres projekt.

Kontakt mig