Udvikling - Projektledelse- Mekanisk-konstruktion- has-design -Vorbasse- Glassrobot

Projektledelse [Business Case]

Det kan umiddelbart lyde nemt, men det er det bestemt ikke. Der er nemlig mange faktorer der påvirker resultatet hele tiden. I den ideelle verden, hvor forandringer ikke er et problem, ville projektledelse ganske rigtig være nemt.

Business case hvor jeg har brugt nogle forskellige værktøjer. Her vil jeg forsøge på at synliggør de forskellig