Projektledelse -Maskinkonstruktion-Vorbasse-Udvikling - Mekanisk-konstruktion- has-design-Vorbasse

Produktudvikling

Disse 3 processer indgår typisk ved en udviklingsopgave:

  • Design
  • Konstruktion
  • Produktion

I tilgang til produktudvikling kombinere jeg det kreative med dine ide og samme med de tekniske metoder som du kender, uden at I skal opdatere jeres produktionsmetoder. Det gør vi for at skabe et godt produkt, der stemmer overens med kravspecifikationen og idéudviklingen som jeg har foretaget sammen med jer.

Ved hjælp af værktøjer som SMART-målsætningen sørger vi for at vi sammen har et overblik over produktudviklingsfaserne. Derved sikre vi os at alle har samme forståelse af opgave.

SMART-målsætning er:

  • Specifikke – Hvad er det helt nøjagtig
  • Målbare – Det skal kunne måles
  • Accepterede – Enighed om at dette er det vi gør
  • Realistiske – Det skal også være muligt både teknisk og økonomisk
  • Tidsbestemte – Der skal sættes en slutdato.

Jeres ideer kan komme fra salg eller jeres kunder som kommer med en ide som de synes er god.

Fældes for dem alle er at de kan se værdien i netop jeres produkt.