Procesoptimering med LEAN-Projektledelse-Produktudvikling-Mekanisk konstruktion

Procesoptimering med LEAN.

LEAN er et godt værktøj til at optimere ens processer med. Brugen af LEAN gør det muligt at opnå værdi-optimeringer og hurtigere levering af et funktionelt produkt. Der skal selvfølge ske en konkret vurdering af den enkelte opgave.

Hvordan LEAN og de forskellige underliggende værktøjer kan komme i spil, afhænger af opgavens type, samt de optimeringsmuligheder, som nye og innovative arbejdsmetoder kan fremhæve.

Som det kan aflæse i dette billede, er der meget stor forskel på LEAN metoden og den traditionel metode.