Procesoptimering med LEAN-Projektledelse-Produktudvikling-Mekanisk konstruktion

Procesoptimering med LEAN.

LEAN er et godt værktøj til at optimere ens processer med. Brugen af LEAN gør det muligt at opnå værdi-optimeringer og hurtigere levering af et funktionelt produkt. Der skal selvfølge ske en konkret vurdering af den enkelte opgave.

Hvordan LEAN og de forskellige underliggende værktøjer kan komme i spil, afhænger af opgavens type, samt de optimeringsmuligheder, som nye og innovative arbejdsmetoder kan fremhæve.

Som det kan aflæse i dette billede, er der meget stor forskel på LEAN metoden og den traditionel metode.

Procesoptimering med LEAN-has-design-Vorbasse-Projektledelse

Et godt første trin i sin LEAN-proces er at udarbejde en SMART-målsætning . Som kan ses her i punkt form:

Specifikke – Hvad er det helt nøjagtig.
Målbare – Det skal kunne måles
Accepterede – Enighed om at dette er det vi gør
Realistiske – Det skal også være muligt både teknisk og økonomisk
Tidsbestemte – Der skal sættes en startdato og slutdato.

Derefter kan man starte med at kigge på den nuværende metode og notere arbejdsmetoden. Dette fører så til udarbejdelsen af, en værdistrøms-analyse med tidsforbruget på den udført opgave og ventetiden mellem processerne.

Teknisk rådgivning-Vorbasse-Projektledelse -Mekanisk-konstruktion- has-design

– men rejsen slutter langt fra her!

Tag kontakt til mig i dag for et gratis indledende møde om dine LEAN udfordringer.

Læs mere …