Teknisk rådgivning-Udvikling - Projektledelse - Mekanisk-konstruktion- has-design

Vision, Mission, Værdier

-Samarbejdspartner til effektiv produktudvikling

Vision:
• Tro mod dit projekt.

Mission:
• At leverer fleksibel og effektive ydelser til jer.

Værdier:
• Samarbejde – I et samarbejde med jeres interne som eksterne interessenter, er vores styrke at kunne samarbejde bredt. På den måde tro jeg at de de bedste resultater nås.

• Ansvar – tror på, at de bedste løsninger opnås ved at, den enkelte har mest mulig indflydelse og ansvar.

• Passion – Er dedikerede til jeres projekter. Ser alle opgaver som en udfordring i at levere kvalitet til tiden.

Så derfor er has-design en oplagt samarbejdspartner til jeres nye ideer.

Altid med den simple løsning for jer for øje!

Første møde gratis Booke først møde her

Andre fordel ved at indgår en aftale kan se her:

Fleksibel
Kontorplads hos jer, så jeg til stede mens projektet finder sted. Ellers har jeg selv kontorplads, så kommer jeg efter behov.

Kontor -Tekniks rådgivning-Projektledelse -Maskinkonstruktion-Vorbasse

Transparente aftaler:

En aftale mellem HAS-Design og jer er udformet let forståelig, gennemskuelig og transparent.

Dialog :

Under hele projektforløbet, sørger jeg for at der er klar dialog, så I altid er opdateret om jeres projekt.

Hvilke andre fordele er der ved at bruge mig.

• I betaler kun for det arbejde, I har brug for
• I skal ikke bruge tid på løn, men får en regning
• Ingen omkostninger til ferie, pension eller løn under sygdom
• I får en fleksibel og erfaren arbejdskraft, som kommer efter behov
• Et frisk og kreativt syn på jeres virksomhed

Der faktureres altid efter medgået tid, timeprisen forhandles individuelt ved længerevarende aftaler. Som udgangspunkt faktureres der kun hele dag da prisen ellers vil blive alt for høj.

Første møde gratis Booke først møde her

Hvem kan så lige have brug for hjælp, har kommer jeg med et bud.

Det kan være store virksomheder, der under travlhed, barsel eller sygdom har brug for en ekstra hånd i en periode. Mindre virksomheder, der har brug for en konsulent, men ikke har nok timer til en fastansættelse, eller en ny virksomhed, der ønsker konsulentydelser og ikke har brug for en fastansat.

Læs mere …