Udvikling - Projektledelse- Mekanisk-konstruktion- has-design -Vorbasse- Glassrobot

Projektledelse [Business Case]

Det kan umiddelbart lyde nemt, men det er det bestemt ikke. Der er nemlig mange faktorer der påvirker resultatet hele tiden. I den ideelle verden, hvor forandringer ikke er et problem, ville projektledelse ganske rigtig være nemt.

Business case hvor jeg har brugt nogle forskellige værktøjer. Her vil jeg forsøge på at synliggør de forskellige problemstilling, der kan komme under et projekt.

Problemstilling

Projekt vedrørende opdatering af produktionsgrundlaget så man derved sikrer en ensartethed, i produktionen og minimere interne -og eksterne fejl fra underleverandør. Projekt gennemføres af R&D som en del af deres daglige arbejde. Under projektet skal der, indsamles oplysninger fra eksisterende produktionsmedarbejder, som har eget produktionsgrundlag til at ligge hos dem. Dette sker under revision af de forskellige maskintyper. For at løse disse problemstillinger blev det beslutte, at undersøge om vi kunne bruge den software vi allerede havde i huset. Det viste sig, at det ikke kunne lade sig gøre, så derfor skulle der fortages en undersøgelse af forskellige muligheder ud fra den tilgængelige information.

Her ses målbeskrivelse for projektet samt de ønskede mål.

Projektledelse-Udvikling-Mekanisk-konstruktion-has-design-Vorbasse

Som det kan aflæses, er der nogle gevinster der kommer efter indførelse.

– Tegninger
– Færre fejl
– Korter produktionstid
– 3D modeller

Alle, de her ting kommer jo ikke bare så lige ud af ingen ting. Men de kommer ved en åben og ærlige dialog omkring:

-hvad vil vi

-hvordan vil vi det

Derved kommer de bedst ideer og input fra alle som deltager frem.

Her er et eksempel på en Risikoanalyse.

Risikoanalyse- Projektledelse-Udvikling - Mekanisk-konstruktion- has-design

Risikoanalyse er rigtig god til at synliggøre hvor de størst farer er i et projekt, hvor de største risici er og hvordan de håndteres bedst. Så undgår man at blive overrasket når det ske, for noget vil kommer til at ske, så er man forbedret på det.

Resultat:

Det samlet resultat af projektet blev at der kommer revisionsstyring på alle tegninger både standart og enkelt styks produktion. Samt at alle tegninger og vare nummerer har samme nummer, som en yderligere gevinst så bliver alle tegninger og skærefiler vedhæftet varenummer og opdater om natter ved ændring på