Procesoptimering med LEAN-Projektledelse-Produktudvikling-Mekanisk konstruktion

Mekanisk konstruktion [Business Case]

– Mekanisk konstruktion med Inventor og Solidworks

For at få mekanisk design, som virker i praksis, er passion, høj faglighed, innovation, erfaring, effektivitet, kostoptimering og ikke mindst samarbejde nogle af de væsentligste kodeord i mit team.

Har min store passion for mekaniske-konstruktion og om at finde en fælles løsning samme med jer. Så det er jeres resultater, der tæller i de løsninger.

Her får du mekaniske-konstruktioner, som er producerbare – nye produkter eller optimering af dine eksisterende produkter. Om det er i SolidWorks eller om det er i Inventor du skal have udført din mekaniske konstruktion så klare jeg også dette. Derudover kan jeg også opdaterer jeres eksisterende tegninger hos jer.

Eksempler på business case, mekanisk konstruktion for en samarbejdspartner:

Batterier kasse udviklet i SolidWorks.

Reducer produktionstiden - Mekanisk-konstruktion- has-design-kommunikation

Løsning til vinduesrobot udviklet i Inventor.

Tekniks rådgivning-Mekanisk-konstruktion-Projektledelse -has-design

Her får du en tekniker som leverer alt fra design af stort og småt industriudstyr til, små mekaniske værktøjer og komponenter, og du kan få rådgivning til udvikling af komplette projekter og/eller cost-benefit-analyse på dine mekaniske-konstruktioner.

Her ses et eksempel på en risikoanalyse som er udført sammen med en samarbejdspartner.

Risikoanalyse for XXXX

1.1 Generelle principper

1.1.2 Principper for integrering af sikkerheden

Sikkerheden er tilgodeset på alle de områder, vi forventer og har erfaring for, at brugeren kan finde på at anvende liften. Nogle usikkerheder kan ikke fjernes og er i stedet for angivet på mærkater og nævnt i brugervejledning.

1.1.3 Materialer og produkter

Maskinen er fremstillet af materialer, som ikke bør frembringe fare for brugeren.

Der anvendes dog væsker (hydraulikolie, syre i batterier, brændstof og lignende).

Adgang, påfyldning og inspektion af disse er anbragt, så brugeren ikke udsættes for unødig fare herved.

1.1.4 Belysning

Maskinen er ikke forsynet med belysning.

1.1.5 Konstruktion af maskinen med henblik på håndtering

De enkelte dele har en form eller indeholder boringer, der muliggør løfteanordning.

1.1.6 Ergonomi

Betjening er anbragt så hensigtsmæssigt som maskinens funkt